Dansk Biblioteksforskning nr. 2/3, 7. årgang, 2011

Indhold

Forord

 

Olof Sundin, Helena Francke og Louise Limberg:
Practicing Information Literacy in the Classroom.
Policies, Instructions, and Grading

Johanna Rivano Eckerdal:
Young women choosing contraceptives.
Stories about information literacy practices related to evaluation and use of information sources

Maria Viftrup Schneider og Susanne Thrige:
Studerendes informationspraksis omkring den akademiske opgave

Lotti Dorthé, Madeleine du Toit og Evaggelia Papia:
Fallet ”Such a MeSH”.
Problembaserat lärande för informationskompetens

Jonas Fransson:
Findability och informationskompetens vid webbnavigation

Lars Brodersen, Jan K. Staunstrup, Jørgen Møller og
Steffen Knak-Nielsen:
Den rådne banan på kort.
Visuel literacy - fra billeder til viden

Susanne Nielsen, Berit Volder Kjær og Bente Thorup Andersen:
LibGuide som social platform

Trine Schreiber:
Informationskompetence.
Set ud fra to forskellige praksisteorier

Summaries


Kolofon

7. årgang, nr. 2/3, udgivet november 2011

ISSN 1604-7869
ISSN (online) 1901-1040

© Forfatterne og Det Informationsvidenskabelige Akademi (tidl. Danmarks Biblioteksskole). Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og IVA’s tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Helene Høyrup (ansvh.)
Jette Hyldegård
Trine Schreiber

Redaktør af dette nummer:
Trine Schreiber

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Jesper Dalgaard
 

Til toppen


Opdateret 30-03-2012