Dansk Biblioteksforskning nr. 1, 7. årgang, 2011

Indhold

Forord

Birger Hjørland:
Kompetencer i forskningsbibliotekerne i historisk og aktuel belysning.
Udviklingsbehov i perspektiv af digitaliseringen

Åse Hedemark
Förändrade föreställningar om folkbibliotek?
En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier från 1970 till och med 2009

Martin Dyrbye:
På sporet af den nye medietid.
Lyde og mislyde i 1920’ernes folkebiblioteker

Anmeldelse af Birger Hjørland:
På vej mod en kritisk bibliometri

Summaries


Kolofon

7. årgang, nr. 1, udgivet august 2011

ISSN 1604-7869
ISSN (online) 1901-1040

© Forfatterne og Det Informationsvidenskabelige Akademi (tidl. Danmarks Biblioteksskole). Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og IVA’s tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Helene Høyrup (ansvh.)
Jette Hyldegård
Trine Schreiber

Redaktør af dette nummer:
Helene Høyrup

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Nils Sloth
 

Til toppen


Opdateret 15-09-2011