Dansk Biblioteksforskning nr. 2/3, 6. årgang, 2010

Tema: Evidensbaseret biblioteksudvikling og -praksis

Indhold

Forord

Hanne Foss Hansen og Olaf Rieper:
Evidensbevægelsens institutionalisering og arbejdsformer

Carl Gustav Johannsen:
Kritik af evidensbevægelsen

Birger Hjørland:
Evidensbaseret praksis i videnskabsteoretisk belysning

Christine Nordentoft:
Evidens og kreativitet

Niels Ole Pors:
Evidens om bibliotekernes brugere

Carl Gustav Johannsen
Evidensbevægelsens spredning til biblioteker i Danmark, Norge og Sverige

Iben Brøndum og Hanne Munch Kristiansen:
Informationsspecialisters informationssøgeadfærd ved sygeplejefaglige litteratursøgninger - med udgangspunkt i EBLIP

Tord Høivik:
Produksjon og innovasjon. Kunnskapsbasert praksis i norske folkebibliotek

Lena Victoria Nordheim:
Kunnskapsbasert praksis i norske fagbibliotek

Lotta Haglund:
Evidence based library and information practice (EBLIP) i Sverige

Summaries


Kolofon

6. årgang, nr. 2/3, udgivet februar 2011

ISSN 1604-7869
ISSN (online) 1901-1040

© Forfatterne og Det Informationsvidenskabelige Akademi (tidl. Danmarks Biblioteksskole). Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og IVA’s tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

En stor tak til Kulturministeriets Forskningsudvalg for støtte til den bagvedliggende forskning.

Redaktion:
Helene Høyrup (ansvh.)
Jette Hyldegård
Trine Schreiber

Redaktør af dette nummer:
Carl Gustav Johannsen og Niels Ole Pors

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Grafiker Steen Rasmussen
 

Til toppen


Opdateret 12-04-2011