Dansk Biblioteksforskning nr. 2/3, 5. årgang, 2009

Tema: Visioner for forskningsbibliotekernes fremtid

Indhold

Forord

Michael Cotta-Schønberg:
En refleksion over universitetsbibliotekets fremtidsperspektiv anno 2009

Birger Hjørland:
Visioner for forskningsbiblioteker. Et forsknings- og uddannelsesperspektiv

Luke Tredinnick:
The analogue library in the digital world. Professional education and the changing face of librarianship

Harald von Hielmcrone:
Det digitale bibliotek. Vilkår og visioner

Gunner Lind:
Humaniora, elektronisk publicering og forskningsbibliotekerne

Jytte Nielsen:
Viden i spil. Et bud på bibliotekernes rolle i fremtiden

Anmeldelse af David Bawden:
The Future of Research and the Research Library. A Report to DEFF

Efterskrift: Visioner, kompetencer og forskning

Anmeldelse af Niels D. Lund:
Kulturarv. Kan nogen sige sig fri?

Anmeldelse af Lisbeth Worsøe-Schmidt:
Et andet hjem. Kvindelig Læseforenings historie 1872-1962

Summaries


Kolofon

5. årgang, nr. 2/3, udgivet februar 2010

ISSN 1604-7869
ISSN (online) 1901-1040


© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Helene Høyrup (ansvh.)
Jette Hyldegård
Trine Schreiber
Marianne Lykke Nielsen


Redaktør af dette nummer:
Birger Hjørland & Helene Høyrup

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Niels Fabæks.
Fra fotoserie "Træets kaligrafi"

Til toppen


Opdateret 16-03-2010