Dansk Biblioteksforskning nr. 1, 5. årgang, 2009

Indhold

Forord 

Carl Gustav Johannsen:
Folkebibliotekernes brugerbilleder. Fire forestillinger om brugeren

Nanna Kann-Christensen:
Institutionelle logikker i biblioteksvæsenet og dets omverden. NPM vs. Bibliotekarisk praksis

Michael René Kristiansson, Nina Brünnich Kragesteen, Tine Juhl Kristensen, Marianne Bøgh Pedersen og Mette Kjær Ovesen:
Systematisk løbende refleksion. En refleksionsmodel anvendt i forbindelse med biblioteksprojektet YOUng

Anmeldelse af Matthias Engberg Eiriksson:
At forstå (folke)biblioteket

Anmeldelse af Birger Hjørland:
Eksisterer folkebibliotekerne om 10 år?

Summaries


Kolofon

5. årgang, nr. 1, udgivet januar 2010

ISSN 1604-7869
ISSN (online) 1901-1040


© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Helene Høyrup (ansvh.)
Jette Hyldegård
Laura Skouvig
Marianne Lykke Nielsen


Redaktør af dette nummer:
Laura Skouvig

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Bruno Kjær og Niels Fabæks fotoserie "Reolen i landskabet"

Til toppen


Opdateret 05-02-2010