Dansk Biblioteksforskning nr. 3, 4. årgang, 2008

Indhold

Forord 

Jesper Jørgensen:
Metadata, langtidsbevaring af e-arkivalier og LO-fagforbundenes elektroniske informationssystemer  

Kirsten Kirkegaard Moe:
Organisering af viden i Dansk Musik Tidsskrift:
En analyse af tidsskriftets genrerepertoire og dets konsekvenser for informationssøgning

Brian Kirkegaard Lunn & Pia Borlund:
Karakteristika ved brugernes informationsbehov i en tv-udsendelseskontekst

Karen Birgitte Philipson:
Indekseringsprocessen: Konsistensmål til sammenligning af tilgange til emnebestemmelse og emnebeskrivelse

Anmeldelse af Niels Ole Pors: 
Virtuell gemenskap: Ett informationsvetenskapeligt perspektiv på ungdomars cyberkultur

Summaries


Kolofon

4. årgang, nr. 3, udgivet marts 2009

ISSN 1604-7869
ISSN (online) 1901-1040


© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Helene Høyrup (ansvh.)
Jette Hyldegård
Laura Skouvig
Marianne Lykke Nielsen


Redaktør af dette nummer:
Marianne Lykke Nielsen

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Niels Fabæk

Til toppen


Opdateret 12-05-2009