Dansk Biblioteksforskning nr. 2, 4. årgang, 2008

Tema: Brugeradfærd og interaktiv informationsformidling

Indhold

Forord 

Niels Ole Pors:
Personlighed og informationsadfærd. En introduktion til et forskningsområde

Peter Ingwersen og Kalervo Järvelin:
Informationssøgning set i det Integrerede Kognitive Forskningsperspektiv

Nils Pharo:
Småstegs søkeprosesser: hvordan "disjointed incrementalism" kan benyttes for å forstå informasjonssøkeatferd

Lennart Björneborn:
Serendipitetsfaktorer og brugeradfærd på det fysiske bibliotek

Jens Gudiksen:
Metodologiske aspekter ved studiet af brugeradfærd. En diskussion af adfærdsforskning contra praksisforskning

Summaries


Kolofon

4. årgang, nr. 2, udgivet december 2008

ISSN 1604-7869
ISSN (online) 1901-1040


© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Helene Høyrup (ansvh.)
Jette Hyldegård
Laura Skouvig
Marianne Lykke Nielsen


Redaktør af dette nummer:
Jette Hyldegård

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Bruno Kjær, "De Lyttende"
Foto: Niels Fabæk

Til toppen


Opdateret 07-01-2009