Dansk Biblioteksforskning nr. 1, 4. årgang, 2008

Indhold

Forord 

Pia Södergård:
Ungdomar i virtuella gemenskaper. En övning på att utveckla socialt kapital

Melissa Just og Hans Elbeshausen:
"Jeg sidder aldrig og drikker en kop kaffe på lærerværelset". Gymnasiebibliotekarerne og det refleksive læringsmiljø: en figurationssociologisk analyse

Tord Høivik:
Fire veier til kvalitet. Informasjonssøking og kvalitetssikring i en digital skole

Summaries


Kolofon

4. årgang, nr. 1, udgivet august 2008

ISSN 1604-7869
ISSN (online) 1901-1040


© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Helene Høyrup (ansvh.)
Jette Hyldegård
Laura Skouvig
Marianne Lykke Nielsen


Redaktør af dette nummer:
Hans Jørn Nielsen og
Helene Høyrup

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer:
Svend-Allan Sørensen

Til toppen


Opdateret 16-10-2008