Dansk Biblioteksforskning nr. 3, 3. årgang, 2007

Indhold

Forord 

Caroline Enghoff og Søren Rafn:
Sæt litteraturen på spil som litteratur. Bibliotekarisk og litterær skønlitteraturformidling mellem tekst og læser

Niels D. Lund:
Thomas Mann und kein Ende. Bogkulturens institutionalisering, efterlivets vidensorganisering og forfatterskab som kulturarvssymbol

Hans Elbeshausen:
Folkebiblioteker og den åbne læring. Viden i dialog

Nan Dahlkild:
De første folkebiblioteksbygninger. I internationalt perspektiv

Anmeldelse af Leif Kajberg:
Forskningsformidlingens veje og vildveje

Summaries


Kolofon

3. årgang, nr. 3, udgivet marts 2008

ISSN 1604-7869
ISSN (online) 1901-1040


© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Helene Høyrup (ansvh.)
Jette Hyldegård
Laura Skouvig
Marianne Lykke Nielsen


Redaktør af dette nummer:
Laura Skouvig og
Camilla Maring

Layout: Bruno Kjær

Illustationer til dette nummer
Gorm Spaabæk

Til toppen


Opdateret 21-04-2008