Dansk Biblioteksforskning nr. 2, 3. årgang, 2007

Indhold

Forord 

Bolette Sandford Pedersen, Patrizia Paggio og Costanza Navarretta:
Sprogteknologiske ressourcer til informationssøgning

Charles Seger:
Folksonomier : Brugerstyret indeksering som endel af organisationers Informationsarkitektur

Knut Anton Bøckman:
Browsing i bibliotekskataloger ved hjælp af Topic Maps

Jette Hyldegård:
Gruppemedlemmers informationsadfærd : En undersøgelse af Kuhlthau’s informationssøgeproces-model

Eva Sønderstrup-Andersen:
Personas : En domæneanalytisk tilgang

Summaries


Kolofon

3. årgang, nr. 2, udgivet december 2007

ISSN 1604-7869
ISSN (online) 1901-1040


© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Hans Jørn Nielsen (ansvh.)
Marianne Lykke Nielsen
Camilla Moring
Jette Hyldegård


Redaktør af dette nummer:
Marianne Lykke Nielsen

Layout: Bruno Kjær

Illustationer til dette nummer
Astrid Gry Damborg Byrial

Til toppen


Opdateret 02-01-2008