Dansk Biblioteksforskning nr. 1, 3. årgang, 2007

Indhold

Forord 

Laura Skouvig:
Bibliotekshistorie: død eller dristig?

Pierre Evald:
Organisations- og systemudvikling i folkebibliotekerne 1900 - 2000

Hans Dam Christensen:
Kunsten at vælge fra: om bradfordsk materialevalg og vidensorganiseringens socialitet

Anmeldelse af Anita Sandberg:
Ambisjoner og utfordringer: Bibliotekaren i et profesjonsteoretisk perspektiv

Summaries


Kolofon

3. årgang, nr. 1, udgivet april 2007

ISSN 1604-7869
ISSN (online) 1901-1040


© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Hans Jørn Nielsen (ansvh.)
Marianne Lykke Nielsen
Camilla Moring
Jette Hyldegård


Redaktør af dette nummer:
Hans Jørn Nielsen

Layout: Bruno Kjær

Illustationer til dette nummer
Henrik Godsk

Til toppen


Opdateret 22-11-2007