Dansk Biblioteksforskning nr. 3, 2. årgang, 2006

Indhold

Forord 

Anna Lundh og Olof Sundin:
Lärare och informationskompetens: från utbildningspraktik till yrkespraktik

Brian Kirkegaard og Pia Borlund:
Brugen af tv-udsendelser i Statens Mediesamling: med særlig henblik på brugere fra akademiske institutioner

Claus Poulsen:
Kan et citationsindeks bidrage til evaluering af et forskningsmiljø?

Tord Høivik:
Statistikk og styring i norske folkebibliotek: KOSTRA-systemets rolle i kommunal planlegging

Anmeldelse af Tine Vind:
Folkebiblioteket i forandring

Summaries


Kolofon

2. årgang, nr. 3, udgivet maj 2006

ISSN 1604-7869
ISSN (online) 1901-1040

© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Hans Jørn Nielsen (ansvh.)
Marianne Lykke Nielsen
Camilla Moring
Lennart Björneborn

Redaktør af dette nummer:
Camilla Moring

Layout: Bruno Kjær

Illustationer til dette nummer
Steffen Tast

Til toppen


Opdateret 22-11-2007