Dansk Biblioteksforskning nr. 1, 2. årgang, 2006

Indhold

Forord

Niels Ole Pors:
Organisationsopskrifter og folkebibliotekerne

Camilla Moring:
Hverdagsliv i arbejdsliv: informationssøgning som deltagelse og meningsforhandling i praksis

Tanja Svarre Jonasen:
Relevanstyper og relevanskriterier: er der en sammenhæng?

Anne Luther og Maria Bøtker Schmidt:
Zoning: et alternativ til fuldtekstindeksering?

Jørgen Burchardt:
Forskningslandskabets økologiske mangfoldighed: analyse af videnspredning og videndeling set ud fra artikler, bøger og personlige netværk

Anmeldelse af Pierre Evald:
Danmarks Biblioteksforenings jubilæumsskrift: 100 år med det stærke bibliotek

Anmeldelse af Anders Ørom:
Ad fontes!


Summaries


Kolofon

2. årgang, nr. 1, udgivet maj 2006

ISSN 1604-7869
ISSN (online) 1901-1040

© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Hans Jørn Nielsen (ansvh.)
Marianne Lykke Nielsen
Camilla Moring
Lennart Björneborn

Redaktør af dette nummer:
Lennart Björneborn

Layout: Bruno Kjær

Illustationer til dette nummer er fra fotoserien
”Træhud” af fotograf Niels Fabæk

Til toppen


Opdateret 22-11-2007