Dansk Biblioteksforskning nr. 2, 2. årgang, 2006

Indhold

Forord

Cecilia Gärdén og Angela Zetterlund:
Förändringens dilemman: att utveckla folkbibliotekens stöd för vuxnas lärande

Mads Gaml og Michael René Kristiansson:
Strategisk refleksiv konversation: en strategi for udvikling af formidlingskompetencer på folkebibliotekerne

Nanna Kann-Christensen:
At trække på samme hammel: formål og indsatsområder for to udviklingspuljer i Danmarks biblioteksvæsen

Marianne Hummelshøj:
Folkebibliotekernes web-baserede referenceservices og bibliotekarens rolle

Anmeldelse af Svanhild Aabø:
Utviklingen fra det moderne til det senmoderne folkebibliotek

Summaries


Kolofon

2. årgang, nr. 2, udgivet september 2006

ISSN 1604-7869
ISSN (online) 1901-1040

© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Hans Jørn Nielsen (ansvh.)
Marianne Lykke Nielsen
Camilla Moring
Lennart Björneborn

Redaktør af dette nummer:
Camilla Moring
Niels Ole Pors

Layout: Bruno Kjær

Illustrationer til dette nummer er fra ”Årtusindets sidste dage - i glas uden ramme”, af glaskunstnerne Britta Madsen og Søren Gøttrup. Værket består af 366 glasmosaikker, en for hver dag i år 2000.

Til toppen


Opdateret 22-11-2007