Dansk Biblioteksforskning nr. 3, 1. årgang, 2005

Indhold

Tema: Domæneanalyse

Forord

Rune Eriksson:
Skønlitteraturen i Danbib – Klassifikation, indeksering, noter

Hella Møller Rasmussen:
Søgetesaurussens potentiale ved EU-informationssøgning på Internettet

Per Nyström:
Två slag av historia

Erik Frøkjær:
The Turn – Integration of Information Seeking and Retrieval in Context

Summaries


Kolofon

1. årgang, nr. 3, januar 2006

ISSN 1604-7869
ISSN (online) 1901-1040

© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Hans Jørn Nielsen (ansvh.)
Marianne Lykke Nielsen
Camilla Moring
Lennart Björneborn

Redaktør af dette nummer:
Birger Hjørland (gæsteredaktør)
Marianne Lykke Nielsen

Layout: Bruno Kjær

Billedkunst: Særker Sørensen

Til toppen


Opdateret 22-11-2007