Dansk Biblioteksforskning nr. 2, 1. årgang, 2005

Indhold

Forord

Gitte Monica Lynge og Birger Larsen:
Objektivt materialevalg? – En Bradfordanalyse af kunsthistoriske subdiscipliner

Martin Thellefsen & Torkild Thellefsen:
Signifikans-effekter, Google og Biblioteksvidenskab

Jens Gudiksen:
Formidling – En karakteristik af forskellige formidlingsforståelser og deres kommunikationsteoretiske og forskningstypologiske grundlag

Steffen Knak-Nielsen:
Skitse til en facetteret billedanalyse

Summaries


Kolofon

1. årgang, nr. 2, november 2005

ISSN 1604-7869
ISSN (online) 1901-1040

© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Hans Jørn Nielsen (ansvh.)
Marianne Lykke Nielsen
Camilla Moring
Lennart Björneborn

Redaktør af dette nummer:
Hans Jørn Nielsen

Layout: Bruno Kjær

Billedkunst: Nils Sloth

Til toppen


Opdateret 22-11-2007