Dansk Biblioteksforskning nr. 1, 1. årgang, 2005

Indhold

Forord

Hans Elbeshausen: 
Hvad har Hans Hansen og Brug Brugsen tilfælles? – Om sproglæring, identitet og biblioteksbetjeningen af etniske minoriteter

Kristiane Kaspersen: 
Den offentlige og private sektors brug af stillingsannoncen som imageskaber – En kritisk diskursanalyse

Michael René Kristiansson: 
Strategisk konversation: Et informationspolitisk reformprogram i en organisatorisk kontekst

Anmeldelse af Jack Andersen: 
Bibliografiens historie – langt om længe!

Summaries


Kolofon

1. årgang, nr. 1, maj 2005

ISSN 1604-7869

© Forfatterne og Danmarks Biblioteksskole. Det er tilladt at kopiere frit til privat brug med tydelig kildeangivelse. Kopiering i større omfang til undervisningsbrug o.l. kan kun ske efter indhentning af forfatternes og Danmarks Biblioteksskoles tilladelse eller i henhold til kopieringsaftale med Copy-Dan.

Redaktion:
Hans Jørn Nielsen (ansvh.)
Marianne Lykke Nielsen
Camilla Moring
Lennart Björneborn

Redaktører af dette nummer: 
Camilla Moring
 
Lennart Björneborn

Layout: Bruno Kjær


Til toppen

Opdateret 22-11-2007